Kullanım Koşulları

BÖLÜM - 1

Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'ye aittir. Bu web sayfasında yayımlanan tüm içerikler ulusal ve uluslararası kanunlar/sözleşmeler ile korunmaktadır. Bunların GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'in yazılı ve açık  izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanımı, uyarlanması, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, teşhiri, değiştirilmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen işlemlere aracılık edilmesi, yapılmasının ve/veya aracılık edilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler, yazıcıdan çıktı alabilirler. Bu durumda siteden alınacak her türlü belge, rahatlıkla görülecek şekilde "@ GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş  -Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.  Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz.

BÖLÜM - 2

gsmarine.com.tr sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verilebilir. Kullanıcı; site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'in hiçbir denetim ve kontrolü olmadığı için, linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'in böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir bilgi, içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

BÖLÜM - 3

GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş ; bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve belgeleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bulundurmakla birlikte her türlü içeriğin eksik olup olmadığı ile güncelliğini kabul ve taahhüt etmez. Sitede yayımlanan bilgi-belgelerin kullanımından dolayı her türlü risk kullanıcıya ait olup, GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur. Yine bu web sitesinin, kullanıcının bilgisayar ve/veya diğer yazılım araçlarına virüs vb. nedenlerle zarar vermesi halinde GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'in hiçbir hukuki ve cezai sorumluğunun olmadığı kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

BÖLÜM - 4

Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, bu bilgilerin GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş tarafından saklanmasını ve kullanımını kabul ederler. GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş kişisel bilgileri gizli tutar ve bu ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmaz. Bununla birlikte kullanıcılar, kişisel bilgilerinin GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş yönetimine; iş süreçlerinin takibi, personel alımı vb konularda yardımcı veya e-posta vb. gönderme gibi yönetici etkinliklerini GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş adına gerçekleştiren üçüncü kişi servis sağlayıcılara verilmesini peşinen kabul ederler. Kullanıcı bilgileri sadece kısıtlı amaçlar için (basın bülteni, yazılı bildirim vb. gönderimi) kullanılabilir. Kullanıcılar, bu tür belgelerin gönderiminin durdurulmasını her zaman talep edebilirler. GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş kullanıcıların kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler; yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, yargı/idari/denetim organının talebi doğrultusunda veya GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerinin kullanımı alanındaki bu gizlilik kuralları GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş tarafından dilediği anda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir olup, yapılan değişiklikler yine bu siteden gecikmeksizin ilan edilecektir.

BÖLÜM - 5

Web sitesinde dolaşımı kolaylaştırmak ve ziyaret yapan kullanıcıların sayılabilmesi için cookie (çerez)'ler kullanılabilir. Kişisel veri toplamaya yönelik olmayan bu uygulamayı çeşitli tarayıcılar engelleyebilmektedir. Bu izleme teknolojisini devre dışı bırakmaya programlanmış tarayıcı kullanan kullanıcılar sitenin bazı bölümlerine erişemeyecektir.

BÖLÜM - 6

Sitede yayımlanan bilgi ve verilerin hiçbirisi GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş tarafından yöneltilmiş ticari teklif değildir. Kullanıcı; sitede yer alan bilgi ve veriler ışığında almış olduğu tüm karar, beklenti ve işlemden münhasıran sorumludur. Sitede yer alan ticari veri ve bilgiler; hiç bir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş 'i hukuki ve cezai olarak bağlamayacaktır.

BÖLÜM - 7

Bu sitede tüm bilgiler “olduğu gibi, bulunduğu gibi” esasta verilmekte olup yine aynı esasta verilmeye devam edilecektir. GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş ; bu sitede bulunan bilgilerin tamlığı veya doğruluğu hakkında ya da olası kullanım sonuçları hakkında herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla, kullanıcılar bu sitede bulunan bilgileri dikkatle incelemeli ve değerlendirmelidirler. GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş ya da başka bir grup şirketi ya da bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunulması konularında görev alan başka kişi ve kurumlar, bu siteye erişimden veya bu sitenin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bu sitenin içeriğinde bulunabilecek hata veya eksiklerden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, netice kabilinden veya dolaylı zararlar için veya ceza tazminatı için kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaklardır.

BÖLÜM - 8

Kullanıcıların işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar; siteyi ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduklarını açıkça kabul etmiş sayılırlar. Bu yönde siteye girişte kullanıcılar uyarılmaktadır. Kullanım şartlarına aykırılık halinde GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.

BÖLÜM - 9

GS Marine Vana Bağlantı Ekipmanları A.Ş ; bu şartların tamamını veya bir kısmını dilediği an ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

BÖLÜM - 10

Site kullanım koşul ve haklarından doğacak her türlü ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.